Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

NACE Rev2 Kod: C.25

Dział ten obejmuje:

Limit

Dział ten obejmuje także produkcję broni i amunicji.

Wyłączenia

Dział nie obejmuje:

Kategorie Górna

Podkategorie

C.25.1: Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
C.25.2: Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
C.25.3: Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
C.25.4: Produkcja broni i amunicji
C.25.5: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
C.25.6: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
C.25.7: Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
C.25.9: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Kategorie w tym samym poziomie

C.20: Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
C.21: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C.22: Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
C.23: Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
C.24: Produkcja metali
C.25: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
C.26: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
C.27: Produkcja urządzeń elektrycznych
C.28: Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
C.29: Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

Zmień język

BG: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
CZ: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
DA: Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
DE: Herstellung von Metallerzeugnissen
EE: Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
EL: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
EN: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
ES: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
FI: Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
FR: Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
HR: Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
HU: Fémfeldolgozási termék gyártása
IT: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
LT: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
LV: Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
MT: Manifattura ta' prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir
NL: Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
NO: Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
PL: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PT: Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
RO: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
RU: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
SK: Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
SV: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
TR: Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı